Γνωρίστε τα προϊόντα νέας γενιάς της Geogreen.

Κατάλληλα για Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Βιολογικής Γεωργίας

Βοηθούν καλλιέργειες με εξαγωγικό ενδιαφέρον όπως ελιές, αμπέλι, μηλιές και κηπευτικά να αυξήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την απόδοσή τους.

Φέρνουμε την τεχνολογία του μέλλοντος στο χωράφι σας.

Εδαφοβελτιωτικά

Διορθωτές και ρυθμιστές εδάφους και νερού που διορθώνουν προβλήματα δομής και αλατότητας

Η αύξηση της διαθεσιμότητας των φυσικών συστατικών του εδάφους καθώς και των λιπασμάτων που εφαρμόζονται είναι σημαντική. Επίσης με τα εδαφοβελτιωτικά της Geogreen διατηρούμε τον εδαφικό παράγοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα ενεργό για γεωργική χρήση. Τέλος, με τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αποφεύγονται προβλήματα όπως η δημιουργία ιζημάτων, βουλωμένο αρδευτικό και κατακρήμνιση θρεπτικών στοιχείων.

Διαφυλλικά λιπάσματα

Προϊόντα υψηλής συγκέντρωσης, απόλυτα ευδιάλυτα στο νερό.

Παρέχουν άμεσα μακροστοιχεία με διαφυλλικούς ψεκασμούς, επιτρέποντας τη διόρθωση τροφοπενιών και τη βελτίωση της θρεπτικής ισορροπίας στα φυτά. Ακόμα, οι χηλικοί διορθωτές τροφοπενιών, με τις ουσίες από φυτική λιγνίνη, εγγυώνται τη διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων και διεγείρουν την απορρόφησή τους από τα φυτά. Έχουν οργανική μορφή, επιφανειοδραστική ικανότητα και μεγάλη προσκολλητική δύναμη.

Αμινοξέα – βιοδιεγέρτες

Προϊόντα για μέγιστη ποιότητα και απόδοση στις καλλιέργειες.

Περιέχουν εκχυλίσματα φυκιών, αμινοξέα και άλλους βιοδιεγέρτες που ενεργοποιούν διαφορετικές φυσικές διεργασίες. Παρέχουν στα φυτά μεγάλη αντοχή σε συνθήκες stress και τα εφοδιάζουν με ενεργειακά αποθέματα εύκολα απορροφήσιμα και χρησιμοποιήσιμα.

Προϊόντα ειδικής θρέψης

Προϊόντα μοριακής τεχνολογίας που δρουν σε πολλαπλά επίπεδα.

Παρέχουν άμεσα ιχνοστοιχεία στα φυτά, προσφέρουν θρέψη και ταυτόχρονα ενισχύουν τους αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι σε μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές. Αποτελούν την καλύτερη λύση για παραγωγούς που θέλουν να έχουν μια υγιή καλλιέργεια χωρίς υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων.

Βιολογικά

Κατάλληλα για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά, βιοδιεγέρτες και προϊόντα ειδικής θρέψης αδειοδοτημένα για χρήση στην οργανική (βιολογική) γεωργία.