διαφυλλικα λιπασματα

CODA Ca – L

10,9% CaO

Μίγμα χηλικού ασβεστίου για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές για διόρθωση τροφοπενιών ασβεστίου. Ευνοεί την πυκνότητα των κυτταρικών τοιχωμάτων και προάγει την αντοχή στις σηψιρριζίες.

CODA Fe – L

6,1% Fe

Μίγμα χηλικού σιδήρου για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές για διόρθωση τροφοπενιών σιδήρου. Εφοδιάζει το φυτό με τον απαραίτητο σίδηρο για τη φωτοσύνθεση, πρωτεϊνοσύνθεση και παραγωγή χλωροφύλλης.

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

CODA Cu – L

6,00% Cu

Μίγμα χηλικού χαλκού για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές για διόρθωση τροφοπενιών χαλκού. Ο χαλκός δρα σε πολλές ενζυματικές διεργασίες, στη σύνθεση λιγνίνης και βοηθά στη μεταφορά θρεπτικών από τις ρίζες στα φύλλα.

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

CODAFOL 14 – 6 – 5

17% Ν  7,3% P2O5   6% K2O
0,06%Cu  0,12%Fe  0,06%Mn
0,01%Mo  0,06%Zn  AATC

Διαφυλλικό NPK λίπασμα για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Περιέχει χηλικής μορφής(με EDTA) ιχνοστοιχεία, καθώς και AATC που δρα σαν βιοδιεγέρτης για την καλλιέργεια.

CODAFOL 13 – 13 – 13

13,1% Ν  13,1% P2O5   13,1% K2O

Διαφυλλικό ισορροπημένο NPK λίπασμα που παρέχει όλα τα μακροστοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του φυτού.

CODAFOL 7 – 21 – 7

7,3% Ν  21,9% P2O5   7,3% K2O
0,06% Cu  0,13% Fe  0,06% Mn
0,12% B  0,06% Zn  0,01% Mo

Διαφυλλικό NPK λίπασμα υψηλής συγκέντρωσης φωσφόρου που ενδείκνυται για τα πρώτα στάδια πριν την ανθοφορία, στην ανθοφορία και στην καρπόδεση.

CODAFOL K35 ACID

35% K2O

Ελαφρώς όξινο υγρό διάλυμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο, ειδικά διαμορφωμένο για διαφυλλικές εφαρμογές που δρα σαν διορθωτής τροφοπενιών καλίου σε όλα τα είδη καλλιεργειών.

CODAFOL MAXIMUS

10,4% Ν  14,3% P2O5   3,9% K2O
0,39% MgO  0,68% Zn  0,98% Mn
0,14% B  10,66% αμινοξέα

Διαφυλλικό ΝΡΚ λίπασμα ταχείας αφομοίωσης που εμπλουτίζει τα φυτά με ιχνοστοιχεία,αμινοξέα και βιοδιεγέρτες.Ενδυναμώνει τα φυτά σε συνθήκες stress,αυξάνει την καρπόδεση,την παραγωγή και βελτιώνει την ποιότητα.