για τη βιολογικη γεωργια

Codahort

2,17% MgO  11,78% SO0,24%B
2,48% Fe  0,12% Cu  1,24%Mn
1,24% Zn  0,02% Mo

Πολλαπλός διορθωτής τροφοπενιών με υψηλό περιεχόμενο οργανικής ουσίας που συμπληρώνει την ΝΡΚ λίπανση. Διεγείρει τη μικροβιακή δραστηριότητα και αυξάνει την αποτελεσματικότητα των χηλικών θρεπτικών στοιχείων.

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

CODA Fe – L

6,1% Fe

Μίγμα χηλικού σιδήρου για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές για διόρθωση τροφοπενιών σιδήρου. Εφοδιάζει το φυτό με τον απαραίτητο σίδηρο για τη φωτοσύνθεση, πρωτεϊνοσύνθεση και παραγωγή χλωροφύλλης.

 

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

CODA Cu – L

6,00% Cu

Μίγμα χηλικού χαλκού για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές για διόρθωση τροφοπενιών χαλκού. Ο χαλκός δρα σε πολλές ενζυματικές διεργασίες, στη σύνθεση λιγνίνης και βοηθά στη μεταφορά θρεπτικών από τις ρίζες στα φύλλα.

 

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Dalcon

10,16% φυτικά αμινοξέα
3,8% Ν    2,66%K2O  2,54%Fe

Βιοδιεγέρτης βασισμένος σε φυτικά αμινοξέα που εφοδιάζει το φυτό με θρεπτικά όπως κάλιο, σίδηρο, άζωτο, θείο και οργανική ουσία. Βοηθά τα φυτά να αναπτύξουν όλο το παραγωγικό δυναμικό τους.

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Magnablue

5% β/β μεταλλικός χαλκός
4,27% θείο S

Το Magnablue (CS 2005) είναι ένα όξινο υγρό προϊόν θειικού πενταϋδρικού χαλκού με διασυστηματική δράση.

 

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Magnazinc

11,6% β/β ψευδάργυρος Zn
6% θείο S    

Το Magnazinc είναι ένα λίπασμα με θετικά φορτισμένα ιόντα ψευδαργύρου που διορθώνει άμεσα τροφοπενίες ψευδαργύρου.

 

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία

Trident

4% β/ο Zn  2% β/ο Cu   1% β/ο Si
αδρανή στοιχεία 93%

Ένα μοναδικό, τριπλής δράσης, μίγμα μικροθρεπτικών από ψευδάργυρο, χαλκό και πυρίτιο, σε συνδυασμό με φυσικής προέλευσης χηλικά πολυμερή μηλικού και κιτρικού οξέος.

 

Κατάλληλο για χρήση στη Βιολογική Γεωργία